Aziz Samsaoui

AZIZ SAMSAOUI

MÚSICA MODAL I ANDALUSINA / KANÚN / OUD


Aquest taller, de caràcter teoricopràctic, pretén cobrir un dels aspectes bàsics per a la interpretació de la música aràbic-andalusia, l’ornamentació i la improvisació, abastant les èpoques medievals i l’actualitat. Són molts els tractats de teoria musical d’aquest període tant maneres andalusines i maneres àrab que ens il·lustren sobre aquesta pràctica tan freqüent a la seva època però tan poc utilitzada en l’actualitat pels intèrprets especialitzats en música àrab. Per abordar aquesta temàtica es comptarà amb alguns estudis dels especialistes en la música àrab – andalusina des de la seva doble dimensió teòrica i pràctica. La influència del món Otomà, L’anàlisi de les normes i les regles presents en aquestes fonts teòriques i, sobretot, la seva posada en pràctica directa donarà als assistents noves eines per a l’abordatge.

Entre altres, es presentarà especial atenció als temes següents:

  • Introducció teòrica sobre les regles d’ornamentar segons diferents estils
  • Interpretació Rítmica Andalusí
  • Interpretació a partir de fonts originals dels segles X
  • Introducció teòrica sobre la regla d’ornamentar i improvisar, tant a la música àrab com andalusí
  • Exercicis pràctics aplicant les fórmules teòriques d’ornamentació i improvisació
  • Introducció als instruments, laud (ud), kanun (salteri), violí (rebel) i vents
  • Anàlisi de l’evolució de l’ornamentació de la manera andalusina i àrab oriental a partir dels diferents estils i fonts musicals

Multiinstrumentista de formació essencialment autodidacta, nascut a Marràqueix i format al Conservatori Superior de Música Andalusí de Tetuan. Va realitzar estudis en llaüt i violí Andalus sota la direcció de Telemsaní, perfeccionant amb els mestres Mezuak i Amin Al-Akrami, entre d’altres. El seu interès per la música antiga, ètnica i de tall tradicional l’ha portat a progressar en un inesgotable itinerari musical a través de diferents instruments de corda (llaüt, ud, rebava, viola, salteri i kanun). Paral·lelament a la seva tasca com a agent cultural i gerent d’una empresa de disseny de projectes culturals, ha dirigit festivals i cicles de gran prestigi, com ara Coproducció Etnosur, Cicle de Música a Castell Santa Catalina de Cadis i Festitatge (Jaén) i Festival de Música Antiga de Granada i col·laborant així amb el Festival Internacional de música Clàssica de Santander, Canàries, Festival Islàmic de Mértola (Portugal) i el projecte Europeu: Oralitats (Bulgària, Malta, Portugal i Espanya). El 1999 és Convidat al Festival de Música Antiga de la Universitat de Tartu (Estònia), dictant conferències i setmanaris. La seva trajectòria artística s’ha anat enriquint amb col·laboracions i enregistraments en diferents grups de diversos estils musicals especialment de música antiga i del món; entre ells destaquen: Cinc Segles, Alia Música, Capella de Ministrers, Estampie, Dufay collective, Veterum Mvsicae, Michel Nyman & Orquestra Chekara i Orquestra Filharmònica de Màlaga (Clàssica). Enrique Morente, Arcàngel, segon Falcó, Ana Reverte, Anda-Ara (Flamenc). Tejemaneje, Wafir i Basido (Ètnica), L´Ham de Foc (Folk), Nassim, Al-Maqam, Samira Kadiri, Ensemble Andalusí de Tetuan (Andalusí), i Al Andalús Project.