Adolfo Falces

ADOLFO FALCES

Escriptura medieval (22 i 23 juliol)


OBJECTIUS
– Conéixer l’escriptori baixmedieval monàstic
– Saber quins materials s’utilitzaven per a l’elaboració d’un manuscrit musical en el segle XIV
– Conéixer la notació i configuració d’un foli com a partitura d’un cantoral o miscel·lània de textos
– Veure el procés de creació de les il·lustracions il·luminades i les capitulars historiades en els còdexs baixmedievals
– Conéixer la cal·ligrafia protogótica monàstica de temps del Lliure Vermell

CONTINGUTS/ACTIVITAT
– Realitzar una pàgina d’un foli inspirat en alguna de les deu pàgines de partitures musicals anònimes del Lliure Vermell
– Practicar la cal·ligrafia protogótica per a la seua aplicació a la realització de la pàgina musical del Lliure Vermell
– Realitzar capitulars historiades i alguna il·lustració il·luminada en elaboració d’aquesta partitura
– Per a tot això es procurarà la utilització dels materials més pròxims als autèntics, i se seguiran els processos tècnics i materials més pròxims als usats durant la Baixa Edat mitjana en els escriptoris

RESULTAT
Realització en paper sulfatat o en pergamí d’una pàgina inspirada en el Lliure Vermell, utilitzant les tècniques i els materials més pròxims als que van ser utilitzats per a la seua realització en el segle XIV

PARTICIPANTS
Entre deu i dotze participants (adults) com a màxim

Adolfo Falces Delgado. Professor d’educació secundària, historiador de l’art, artista visual (pintor, i escultor) i expert en arts del mur i arts gràfiques i del llibre (gravat i estampació)